• 888 visits
  • 1 article
  • 0 hearts
  • 741 comments

.::|■ x33-pOupey ■|::.

Łέ яągũεũх → [ х ]

ЄŦRЄ ĪПĪŦЄR ЄŚŦ
ŚĪǤИЄ ÐЄ
ĈЄĿЄßRĪŦЄR

ωну ησт?

..::|■ x33-pOupey ■|::.

Created: 16/01/2008

Updated: 02/06/2008